Geriater (m/v/x)

Departement:
AZ Jan Palfijn
Deel deze vacature:

Jouw functie

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste geriater, die mee zal instaan voor de verdere uitbouw van het zorgprogramma geriatrie, dat we in nauwe samenwerking met UZ Gent actief vorm geven. Onze afdeling telt momenteel 122 erkende bedden geriatrie. Bovendien beschikken we over een gespecialiseerde afdeling psychogeriatrie (23 bedden). Daarnaast kunnen patiënten terecht in het geriatrisch dagziekenhuis.

 • U staat in voor het klinisch beheer van één geriatrische afdeling. Op termijn kan een uitbreiding naar meerdere geriatrische afdelingen in overweging worden genomen. U wordt hierbij ondersteund door een zaalarts. Hoe dan ook wordt gewerkt in team met de andere medische stafleden, de zaalarts en de verpleegkundige equipe.
 • U geeft verder vorm aan het uitgetekend medisch beleid. Waar nodig stuurt u dit beleid bij en u stemt hierover geregeld af met de andere medische stafleden
 • U bouwt de consultaties en dagziekenhuisactiviteit verder uit
 • U zet in op een multidisciplinair overleg, waarbij niet alleen de interactie met het verpleegkundig team belangrijk is, maar ook de afstemming met de 1ste lijn doorverwijzers
 • U hecht belang aan een goed uitgewerkt ontslagmanagement, in samenwerking met thuiszorg en woon-zorgcentra
 • U heeft aandacht voor de omgeving van de patiënt en onderhoudt contacten met familieleden. Tegelijk bouwt u uw netwerk uit, teneinde vlotte contacten te onderhouden met 1ste lijn doorverwijzers

Jouw profiel

 • U bent een arts-specialist in de geriatrie of u studeert af als geriater
 • U beschikt over goede klinische en organisatorische vaardigheden en kan vlot samenwerken met de medische, verpleegkundige en paramedische teams
 • U bent zeer empathisch en beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • U wil mee uw schouders zetten onder de uitbouw van de geriatrische afdelingen, het geriatrisch dagziekenhuis en de interne liaison geriatrie
 • U wilt mee participeren aan diverse ziekenhuisactiviteiten, zowel medisch als in het accreditatiegebeuren met het oog op hoogstaande zorg
   

Ons aanbod

Wij bieden een voltijdse aannemingsovereenkomst van onbepaalde duur (zelfstandig statuut).

Interesse om ons team te komen versterken?

Stuur uw kandidatuur en CV door naar mevr. Ann Wynant, bestuurder-directeur, ann.wynant@janpalfijngent.be, dr. Manu Malbrain, hoofdarts, manu.malbrain@janpalfijngent.be
 

Ons ziekenhuis

Het AZ Jan Palfijn Gent is een algemeen openbaar ziekenhuis met 526 erkende bedden.
Wij zijn een sterke regionale speler en stellen meer dan 1.000 medewerkers en 135 artsen te werk. Naast het vast zorgaanbod, investeert het ziekenhuis in welbepaalde specialismen en disciplines. In 2012 werd het ziekenhuis volledig vernieuwd. Onder meer onze verpleegafdelingen, operatiezalen, raadplegingen en kritieke diensten steken in een nieuw jasje. In het gerenoveerde ziekenhuis omringen wij onze patiënten met de beste, kwalitatieve zorg.

Bijlagen

Plaats van tewerkstelling